Pihla-Kaibaldi looduskaitseala

Kaibaldi liivik

Pihla-Kaibaldi looduskaitseala asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare ja Pühalepa valla piiril; 3760,2 ha. Asutatud 1998 (pindalaga 3135 ha) Kesk-Hiiumaa soode, liiviku ja metsakoosluste ning haruldaste looma- ja taimeliikide kaitseks. Praeguste piiride ja kaitse-eeskirjaga aastast 2006.

Pihla soo on Hiiumaa kõige paksema turbalasundiga raba (keskmiselt 2,6 m, maksimaalselt 5,2 m). Sakkasoos vahelduvad männimetsaga kattunud liivavallid puis- ja lagerabaga. Kaitseala soodel on Hiiumaa jaoks oluline veekaitseline tähtsus. Kaibaldis on Eesti suurimad lahtise liiva alad; Litoriinamere tasandiku luidete leedemuldadel kasvavad nõmmemetsad. Paiguti on vana laialehist salumetsa (põhilised puuliigid on pärn ja haab). Pihla-Kaibaldi soodes ja metsades elab suurimetajaid ja palju kaitstavaid linnuliike, näiteks kaljukotkas (looduskaitse I kaitsekategooria liik), sookurg ja soo-loorkull (mõlemad II kaitsekategooria), ning kasvab kaitsealuseid taimi, näiteks kärbesõis, soohiilakas ja tume nokkhein (kõik II kaitsekategooria), sõrmkäpad (II ja III kaitsekategooria) ning porss (III kaitsekategooria).

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011