piiblikonverentsid

piiblikonverentsid, nõupidamised, mis Liivimaa kindralsuperintendant Johann Fischer kutsus kokku Piibli eestikeelse tõlke ettevalmistamiseks: 1686 Võnnu (Cēsise) lähedal Liepa mõisas, 1687 Pilistveres ja 1694 arvatavasti Tartus. Põhiline oli tõlke õigekirjutuse kindlaksmääramine. Vanemad pastorid pooldasid Heinrich Stahli kirjaviisi, nooremad keeletundjad eesotsas Bengt Gottfried Forseliusega soovitasid loobuda h-tähest täishääliku pikenduse märgina ning tähtedest c, f, q, v, x, у ja z (näiteks kirjutada kohl, üx, lecht asemel kool, üks, leht). Kuigi kokkuleppele ei jõutud, hakati eesti õigekirjas peagi juhinduma B. G. Forseliuse ettepanekuist.

EE 7, 1994