protsessor

protsessor, arvuti või muu elektroonikaseadme keskne osa, mis aritmeetika- ja loogikatehete sooritamise kaudu mõistab käsklusi ja annab neid. Tänapäeval mikroprotsessor – ühele kiibile koondatud elektronlülitus.

VE, 2006