pruunvetikad

Põisadru

pruunvetikad, pruunvetiktaimed (Phaeophyta; ingl brown algae, vn бурые водоросли), niitja või plaatja hulkrakse rakisega vetikate hõimkond, umbes 1500 liiki. Kasvavad peamiselt madalmeres, kuni 20 m sügavuseni põhja kinnitunult, sügavamal kinnituvad üksteise külge. Mõni liik kasvab magevees. Hulkrakse rakise korral võib vetika  pikkus olla mõnest sentimeetrist 60 meetrini.

Adruvall Meriväljal

Pruunvetikad sisaldavad joodi ja pruuni pigmenti fukoksantiini, varuained on süsivesikud (tavalisim on laminariin) ja õlid. Paljunevad spooridega, rakise jagunedes ja suguliselt.

Pruuvetikaist saadakse algiinhapet, mõningaid pruunvetikaid kasutatakse toiduks (näiteks merekapsast) ja neid kasvatatakse marikultuuridena. Läänemeres on tavaline harilik põisadru (adru), Atlandi ookeanis mariadru, Jäämeres ja Vaikses ookeanis lehtadru.

Välislink

EE 7, 1994; VE, 2006; muudetud 2011