rahvuskeel

rahvuskeel, keele arengujärk, mis tekib koos rahvusega ja tagab suhtlemisvõimaluse kõigil elualadel. Rahvuskeele põhivorm on normitud rahvuslik kirjakeel, hiljem sugeneb rahvuskeelde suuline väljendusviis – ühiskeel. Murrete osa гahvuskeeles harilikult kahaneb.

Eesti rahvuskeel tekkis 19. sajandi II poolel; eesti rahvuslik kirjakeel arenes põhjaeesti kirjakeelest ja tõrjus käibelt lõunaeesti kirjakeele.

EE 7, 1992