Rakke kirik

Rakke baptistikoguduse palvemaja (1936–2003)

Rakke kirik, Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kiriku Rakke kogudus moodustati 1936 Simuna, Koeru ja Väike-Maarja kihelkonna alale, teenistuspiirkonnaks Rakke ja Salla vald. 1937. aasta lõpus oli koguduses 361 liiget. Rakkesse plaaniti ehitada kivikirik, ehitist pidi rahastama lubjakivivabriku omanik Karl Kadak. Valmis mitu projekti (koopiad Rakke muuseumis), kuid Nõukogude okupatsiooni tõttu jäi kirik ehitamata. Jumalateenistused toimusid rahvamajas, pärast selle hävimist 1944. aastal baptistide palvemajas. Algselt kuulus Rakke kogudus Järva praostkonda, 1962. aastast Viru praostkonda. Kogudus likvideeriti 1975. aastal, liikmed kanti üle Simuna kirikuraamatutesse, varad anti kohalikule babtistide kogudusele. Täna on ainus luterlik kogudus ajaloolise Simuna kihelkonna alal Simuna püha Siimona ja Juuda kogudus, Rakkes toimuvad jumalateenistused vanas vallamajas.

1920. aastatel moodustati Rakkes baptistide Tartu III (hiljem Immaanueli) Koguduse Rakke-Vägeva osakond. 1934 valmis koguduse palvemaja, mida 1944. aastast kasutasid ka luterlased. Hoone põles 2003. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Rakke Koguduse (EKB kogudus) jumalateenistused ja palvetunnid toimuvad Rakkes koguduse korteris.

Uue kiriku ehituseks loodi 2005 mittetulundusühing Rakke Kirik, kus on võrdsete partneritena esindatud Rakke vald, EKB Rakke kogudus ning EELK Simuna ja Juuda kogudus. 2007 alustati uue kiriku ehitamist (arhitekt Hindrek Kuldbek) endise baptistide puukiriku asukohal. Lisaks kahe koguduse jumalateenistustele plaanitakse seal korraldada ka kultuuriüritusi ja teha sotsiaaltööd.

Loodud 2013