riim

riim, sõnade häälikuline kooskõla, peamiselt luule vormivõte. Lihtsaim riimivorm on algriim (alliteratsioon ja assonants). Kooskõla täpsuse järgi eristatakse täisriime (ajad:majad) ja irdriime (laiuma:vajuma), silpide arvu järgi meesriime (tuul:luul ), naisriime (kallid:hallid), libisevaid (punane:tunane) ja ülilibisevaid riime (pälgatusi:välgatusi), salmis paiknemise järgi paaris- (skeem aabb), rist- (abab) ja süliriime (abba). Värsis asetsemise järgi on tavalisim lõppriim, tuntakse ka algus- ja siseriimi.

VE, 2006