Ruhnu dessant (1941)

Ruhnu dessant, Nõukogude Balti laevastiklaste taktikaline meredessant Saaremaalt Ruhnu saarele 6.–7. VIII 1941. Selle põhjustasid ruhnlased, kes 9. VII 1941 vangistasid 4 punaarmeelast (õhuvaatluspost, ühtlasi kohaliku tuletorni kaitsjad) ning taastasid 20. VII saarel Eesti Vabariigi (1941. aasta vastuhakk Ruhnul), asendades nõukoguliku täitevkomitee vallavalitsusega. Dessandile eelnes 6. augustil Nõukogude lennukite pommirünnak Ruhnu saarele. 7. augustil maabus sõjaväe dessant. Dessandis osales üle 500 mehe peamiselt eestlastest koosnevast 12. hävituspataljonist, arvatavasti 15 alusel. Saarel taaskehtestati nõukogude võim, vastuhaku algatajad (4 meest eesotsas Johannes Merendiga) hukati Kudjapel (Saaremaal) ja maeti kohalikule surnuaiale.

MerLe, 1996; muudetud 2013