sõralised

sõralised (Artiodactyla), taim- (osa sega-) toidulised maismaaimetajad. Sõraliste jäsemeil on sõrgadega paarisvarbad, keharaskus lasub 3. ja 4. varbal. Neil on liitmagu, eriti keeruline on see mäletsejalistel. Paljudel puuduvad ülalõual lõike- ja silmahambad. Eestis elavad punahirv, põder, metskits ja metssiga. Tähtsad koduloomad on kits, lammas, lehm ja kodusiga. Sõralised on väga olulised kiskjaliste toiduna. Sõraliste hulka kuuluvad mittemäletsejalised ehk sealised ja mäletsejalised.

VE, 2006