Sangelaiu kaitseala

Sangõ lõunaosa

Sangelaiu kaitseala asub Pärnumaal Kihnu vallas; pindala 201,4 ha, sellest maismaad 5,3 ha. Asutatud 1994, et kaitsta lindude pesitsuspaiku, hüljeste lesilaid ja laidude kooslusi. Kaitsealasse kuuluvad Ültra, Eedikrava, Sangõ (ka Sangelaid), Sill-, Küll-, Uma- ja Imutlaid ning neid ümbritsev 200 m laiune madal kividerohke mereala. Suurim laid – kivise ja klibuse rannaga Sangõ (4,7 ha, kõrgus üle 3 m) – on metsane, ta võeti botaanilis-zooloogilise keelualana kaitse alla juba 1964.

Välislink

EE 12, 2003