satraapia

satraapia, Ahhemeniidide riigis sõjaväeline halduspiirkond, mida haldas satraap. 518 eKr jagas Dareios I riigi 20 satraapiaks. Satraapia hõlmas tavaliselt ühte Iraani võimu alla kuuluvat ajaloolist piirkonda (näiteks Meediat, Babülooniat, Egiptust), mis säilitas oma keele, tavad ja seadused. Maa jagunemine satraapiateks säilis ka Seleukiidide, Partia ja Sassaniidide riigis.

EE 8, 1995