Siefeldt-Simumägi, Arthur

Arthur Siefeldt-Simumägi (1889 Tallinn – 6. XII 1939 Kolõma), Eesti päritolu keeleteadlane ja revolutsionäär, töötas pikemalt Aserbaidžaani ülikoolis ja teadusasutustes, oli 1930. aastate teisel poolel Aserbaidžaani Teaduste Akadeemia ajaloo, keele- ja kirjanduse instituudi direktor. Tuntumaid Aserbaidžaanis elanud eestlasi, kes andis suure panuse aserbaidžaani ajaloo ja kultuuri uurimiseks.

Õppis kirikukoolis, 1898–1905 Odessas ülikoolis. 1905–12 osales aktiivselt revolutsioonilises tegevuses. Emigreerus 1912 Saksamaale, elas 1917. aastani Šveitsis, tegutses Aleksander Kesküla agendina Lenini juures. 1917–21 tegeles kultuuritööga Odessas, Kubanis ja Thbilisis, aastast 1921 elas Aserbaidžaanis.

Oli 1921–26 Bakuu rahvaülikooli juhataja, kõrgema parteikooli õppeosakonna juhataja. Tegutses 1925–26 I üleliidulise turkoloogia kongressi vastutava sekretärina. Oli 1923–30 Aserbaidžaani uuringute ühistu (ООИАз - Общество обследования и изучения Азербайджана) esimehe asetäitja, tegevliige ja teadussekretär. Aastast 1930 Aserbaidžaani uurimisinstituudi ajaloo- ja etnograafiaosakonna teadussekretär ja juhataja. Töötas 1932–35 Gruusias, oli Kaukaasia-uuringute instituudis vanemspetsialist ja keelesektori juhataja. Aastast 1935 Aserbaidžaani Teaduste Akadeemias keelesektori vanemspetsialist, 1935–З7 keele- ja kirjanduse instituudi ja seejärel ühendatud ajaloo, keele- ja kirjanduse instituudi direktor. Kirjutas teadustöid kasaari keelest. Erinevalt teistest Aserbaidžaani mittetürgi päritolu teadlastest oskas ta aserite keelt ja tundis sügavat huvi türgi kultuuride vastu, suhtles aktiivselt oma aserbaidžaanlastest kolleegidega.

Septembris 1937 vallandati instituudi direktori kohalt. Arreteeriti 11. II 1938 süüdistatuna kahjurluses, 21. VI 1939 mõisteti NKVD eriotsusega 8 aastaks sunnitööle. Saadeti asumisele Vladivostokki. Suri 6. detsembril 1939 Kolõmal. Rehabiliteeriti 1956.

Töid

  • Деятельность Общества обследования и изучения Азербайджана за два года. – ИООИАз. 1926. № 1. С. 107–112
  • Uralo-Altaica. Кн. 1. Баку, 1927
  • Предисловие // Чурсин Г. Ф. Программа по сбору этнографических материалов на Кавказе. Баку, 1929
  • Тюркологические этюды. Баку, 1930
  • Удины. Баку, 1933
  • К вопросу о языке хазар // СТ. 1988. № 6. С. 81–88

Kirjandus

  • Тагир-заде А. Эстонский сын азербайджанского народа. – Очаг (Таллинн). 1990. № 3 (март)
  • Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. Забытый востоковед Артур Рудольфович Зифельд-Симумяги. – Восток. 2001. № 1. С. 104-109
  • Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов - жертв политического террора в советский период (1917-1991). — С.-Пб.: Петербургское Востоковедение. Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. 2003.
  • K. Jaanson. Arthur Siefeldt-Simumägi (1889–1939): ühe eestlase elu Eestimaata. ÕES aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2006