Siimusaare asulakoht

Kivisaare kiviaja asula- ja matmispaik (1) ning Siimusaare kiviaja asulakoht (2)

Siimusaare, kivi- ja rauaaja asulakoht (Kolga-Jaani kihelkonnas). Asub umbes 4 km Võrtsjärvest põhjas, loode-kagu suunalise Siimusaare voore kirdenõlval, Meleskist 2 km Kolga-Jaani pool teest paremal. Asulakohast umbes 2 km kirdes voolab Põltsamaa jõgi.

Siimusaarelt (nagu ka mujalt Võrtsjärve põhjaranniku voortelt) on põlluharimisel leitud rohkesti kivikirveid ja -talbu. Voore kirdenõlval Siimu-Nelka talu maadel avastatud asulakohast on kaevamistel (1931 Richard Indreko, 1961–64 Lembit Jaanits ja Henn Moora, umbes 300 m2, vähem kui 1/10 asula pindalast) leitud ka u 2000 hilismesoliitikumi (u VI aastatuhande eKr) väikest tulekivieset (talbu, kõõvitsaid, nuge, pistikterasid, rootsuga laastnooleotsi, peaaegu kõik kohalikust halvast tulekivist, mida asulakoha ümbruses rohkesti leidub) ja hulk loomaluid, mis näitasid, et kütitavateks olid peamiselt põder ja kobras aga ka karu, metssiga, nugis, saarmas jt, kalaluudest leiti haugi ja latika luid; ning varase rauaaja (I aastatuhande II pool eKr) riipe- ja tekstiilkeraamikat. Kiviaja asula (või mitu eriaegset asulat) oli arvatavasti seotud omaaegse Võrtsjärve või Põltsamaa jõega. Kaevamistööde käigus paljastus Suur-Võrtsjärve rannavõlv, mis kulges mööda voore idanõlva.

Siimusaare leidudest on suurem osa eksponeeritud Viljandi Muuseumis püsinäitusel.

Vaata ka seotud artiklit

Loodud 2013