Sule, Raili

Raili Sule (16. X 1944 RannuTartumaa), muusikateadlane ja -pedagoog. Eesti Haridustöötajate Liidu (1990), Eesti Heliloojate Liidu (1991) ja Eesti Muusikateaduse Seltsi (1992) liige.

Lõpetas 1963 Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli, 1970 Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateaduse erialal (juhendaja Leo Normet). Täiendanud end 1980. aastatel Moskvas ja Leningradis ning 2000 Šveitsis ja 2003 Hollandis muusikaajaloo, -metoodika, -pedagoogika ja vormiõpetuse alal.

On aastast 1968 Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis muusikaajaloo ja muusikateoreetiliste ainete õpetaja (aastast 1997 õpetaja-metoodik). Oli 1978–98 Eesti Televisiooni muusikasaadete mittekoosseisuline saatejuht ja autor, 1994–2001 Eesti Kontserdi lektor, aastast 1996 OÜ Tiit Reisid kultuurigruppide reisisaatja ja giid. Koostanud raamatu „NSV Liidu rahvaste muusika ajaloost: õppevahend [muusikakoolidele]” (1980). Korraldanud loomingulisi õhtuid Estonia talveaias ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, uurinud eesti muusikateatrit. Avaldanud muusikaalaseid artikleid ajalehtedes SirpPostimees, ajakirjas Teater. Muusika. Kino jm. 

Artikleid

  • Autorist ja tema maailmatundmisest. – L. Normet. Värvimängud, rütmirõõmud. Tallinn, 1990
  • Cyrano don Puhh de Viin. – Teater. Muusika. Kino, 1995, 8/9
  • Jevgeni Onegin – kammerlik ja tundeline ühistöö. – Teater. Muusika. Kino, 2003, 7
  • Õukonnaooper draamalaval. – Muusika 2004, 12
  • Teatriteekond. – Eino Tamberg: tundeline teekond. Tallinn, 2005
  • Eino Tamberg, Prolific Theatre Composer. – Music in Estonia, 2005, 8
  • Valikuvõimalus igale maitsele. – Teatrielu 2005
  • Estonia eesti ooperi loomingulise laboratooriumina. – Estonia esimene sajand: artiklite kogumik kutselise Estonia ajaloost, koostaja V. Paalma. Tallinn, 2007

EMBL, 2008 (T. Mattisen); ETBL,  2014 (K. Haan)