Tündre järv

Vaade Tündre järvele lõunakaldalt

Tündre järv, ka Tündrejärv, Tondre, Tõndre ja Tõõdre järv, asub Sakala kõrgustiku lõunaserval, halduslikult Valgamaal Helme vallas ja Viljandimaal Karksi vallas (loodeosa), 5 km Taageperast edelas metsaga kaetud liivikul; 73 ha, pikkus kuni 2,5 km, suurim sügavus 10,6 m, keskmine sügavus kuni 5 m. Järv on loode-kagu suunas piklik. Sissevool toimub peamiselt Tündre (Polli) oja kaudu, väljavool Jõeveski oja ning Atse ja Ruhja (Rūja) jõe kaudu Asti (Burtnieki) järve. Järve nõgu on tõenäoliselt kujunenud jääaja lõpul jääsulamisvete äravooluteena. Kaldad on lauged ja liivased, vaid loodeosas soostunud. Rohketoiteline; põhilised kalad latikas, särg, ahven, kiisk ja haug.

Tündre järv kuulub Tündre looduskaitsealasse.

Kirjandus

  • A. Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tallinn, 1977

EE 12, 2003; muudetud 2014