taevasfäär

taevasfäär, taevaskera, määramatu raadiusega kera pind, millele projitseeruvad taevakehad. Taevasfääri mõistet kasutatakse taevakehade näiva asukoha määramisel taevakoordinaatide abil.

Taevasfäär võimaldab kasutada mereastronoomia ülesannete lahendamiseks sfääritrigonomeetriat. Taevasfääri keskpunktiks loetakse kas vaatleja silma või Maa keset. Taevasfääri keskpunkti läbiva loodjoone ülemine lõikepunkt taevasfääriga on seniit (z), alumine lõikepunkt nadiir (n). Taevasfääri keskpunkti läbiva ja loodjoonega ristuva tasandi lõikejoont taevasfääriga nimetatakse tõeliseks horisondiks. Viimasega ristuvaid ja seniiti ning nadiiri läbivaid suurringe nimetatakse vertikaalideks. Tõelise horisondiga rööpsete tasandite lõikejooni taevasfääriga nimetatakse almukantaraatideks. TaevasfääriI keskpunkti läbiva Maa teljega rööpse maailmatelje lõikepunkte taevasfääriga nimetatakse taevapoolusteks (Pn ja Ps). Maailmateljega ristuva ja taevasfääri keskpunkti läbiva tasandi lõikejoont taevasfääriga nimetatakse taevaekvaatoriks. Seniiti, nadiiri ja maailmapooluseid läbivat suurringi nimetatakse vaatlejameridiaaniks. Taevaekvaatoriga ristuvaid ja maailmapooluseid läbivaid suurringe nimetatakse taevameridiaanideks, taevaekvaatoriga rööpsete tasandite lõikejooni taevasfääriga nimetatakse taevaparalleelideks.

 

MerLe, 1996; EE 9, 1996; VE, 2006; muudetud 2012