Tammiku linnamägi

Tammiku Rahaaugumägi, linnamägi Rakke vallas Tammiku külas Tammiku mäel, arvatavasti Pudiviru muinaskihelkonda kuulunud linnus või pelgupaik. Asub põhja- lõunasuunalise lameda mäeseljaku põhjapoolses tipus Tammiku järvedest veidi ida pool endisest Tammiku mõisast umbes 1 km idas. Idas ja põhjas kaitsevad linnamäge järsud looduslikud nõlvad (kõrgus 20–25 m), läänekülg on madal ja laugjas. Lõuna suunas jätkuvast mäeseljakust eraldab linnuseplatood 0,7–1 m sügavune kraav ning selle taha kuhjatud kuni 1 m kõrgune otsavall. Läänepoolse neemikuserva ebamäärasuse tõttu on linnuseõue pindala raske täpselt määratleda. Ligikaudsel hinnangul vôiks see olla 3000–3500 m². Kultuurikiht näib puuduvat. Dateering ebaselge – võimalik, et linnus jäi mingil põhjusel lõpuni välja ehitamata.

Edelaosas oleva suure kivi juures olevat rahvajutu järgi rahaauk, millest ka koha nimi. Sinna on aareteotsijate poolt kaevatud ligemale 2 m sügavune kraav.

Tammiku Rahaaugumäest umbes 250 m loodes on Tammiku kalmistu.

EAL (avaldamata; T. Tamla); muudetud 2013