Pudiviru

Pudiviru külad (adramaad)
Suur- Tammiku 21
Lasinurme 17
Salla 15
Hirla 12
Koila 12
Käginurme 12
Avanduse 10
Emumäe 10
Avispea 8
Väike- Tammiku 8
Villakvere 6
Selli 5
Kadiküla 3
Kärsa 2
Allikas: Taani hindamisraamat

Pudiviru, (ka Pudyviru), Henriku Liivimaa kroonikas seoses rüüsteretkega 1219 ja ristimisega 1220 nimetatud piirkond Virumaal, tõenäoliselt suure Lemmu muinaskihelkonna omaette seisev lõunaosa hilisema Katkuküla (Simuna) kirikukihelkonna alal, millest ristiusustamise järel sai Simuna kirikukihelkond. Pudiviru tuumikuks võib pidada piirkonna keskosas asunud kaht Tammiku küla.

Kroonik mainib Pudivirus 14 küla ja vanemat Tabelinust. Kroonikas nimetatakse Pudivirut ka Tabelinuse provintsiks (provincia Tabellini), kuhu 1226 kogunesid kõik Virumaa vanemad, et paavsti legaadilt ristiusu õpetust kuulda ja paavsti ülemvõimu tunnustada. Taani hindamisraamatu suures Eestimaa nimistus seda pole, küll on seal nimetatud 14 küla.

Peale ebamäärase Tammiku Rahaaugumäe võis muinaslinnadest Pudivirusse kuuluda arvatavasti Äntu Punamäel olnud Agelinde linnus, kuid kroonik nimetab seda Pudivirust eraldi.

Kirjandus

  • P. Johansen. Die Estlandliste des Liber Census Daniae. 2 kd. Reval: Wassermann, 1933
  • S. Vahtre. Eesti ajalugu elulugudes. 101 tähtsat eestlast. Tallinn, 1997

Loodud 2013