Tammiku kalmistu

Tammiku, noorema rauaaja kalmistu Rakke vallas Tammiku külas. Asub laugjal mäenõlval endisest Tammiku mõisast pool kilomeetrit kirdes. Rahvasuus tuntud Kolgata või Pealuumäena, kust põlluharimisel leitud inimluid ja muinasleide. Pealuumäelt pisut põhja pool asub Veskimägi, kust tee ehituse ajal tuli paks lade luid välja. 1913. aasta suure paduvihma järel leitud sealt luid, odaotsi ja mõõgapärasid. Osa Tammiku kalmistust lõhuti ehitustöödel 1958. Kaevamistel 1958 (Evald Tõnisson) leiti 800 m2-lt 6 tervemat luustikku 0,2–0,4 m sügavustes haudades. Kaks last, kaks naist ja kaks meest olid maetud selili, peaga kirdesse; ühes hauas oli puidu-, arvatavasti kirstu jäänuseid. Leitud kirves, käevõrud, rinnanõelad jt rinnakeeosad, kaelavõru, tulerauad, savinõud jm panused pärinevad arvatavasti 12.–13. sajandist. Eriti rikkalikke ehteid leiti kahe naise luustike juurest, kus muuseas oli säilinud ka pronksspiraalikestega kaunistatud riidejäänuseid.

Tammiku leiud kuuluvad jõukale perele, oletatavasti Pudiviru vanema Tabelinuse omastele.

EAL (avaldamata; E. Tõnisson); muudetud 2013