tanker

Tanker

tanker, ka tanklaev (ingl < tank ‘tsistern, paak’; ingl tanker, vn танкер) – kaubalaev, mida kasutatakse ilma taarata vedellasti veoks laevakeresse ehitatud mahuteis. Tankerid on kasutatavaimad kaubalaevad, moodustades 33% maailma kaubalaevastiku tonnaažist (dedveit). 

Sõltuvalt veetava lasti liigist jaotatakse:

  • naftatanker, ka õlitanker (oil tanker) – kasutatakse toornafta, raskete või kergete kütusesortide veoks. Projekteeritud ekspluatatsiooniaja ja konstruktsiooni (varustatuse) poolest eristatakse tumedate ja heledate kütuseliikide tankereid;
  • gaasitanker (gas carrier) – ehitatud kas kokkusurutud või vedeldatud gaaside veoks;
  • veetanker (water tanker) – kasutatakse puhta mageda vee veoks, sagedamini nafta- või gaasipuurtornide varustamiseks või laevade teenindamiseks sadamate reididel:
  • muud tankerid – veinitanker (wine tanker), keemialasti tankerid (chemical cargo tanker) – reeglina omavad sellised tankerid lastiruumide (tankide) spetsiaalkatet või on need ehitatud roostevabast terasest.

Tankerid on ühetekilised ahtris paikneva masinaruumi ja tekiehitisega alused. Vanematel tankeritel võib olla ka keskmine tekiehitis. Konstruktsioonierinevused tulenevad lasti iseärasustest ja selle veole esitatavaist nõudeist. Piki- ja põikvaheseintega on tankeri lastiruum jagatud tankideks. Nüüdisaja looduskaitsenõuete kohaselt ehitatakse tankerid topeltpõhja ja topeltparrastega. Laaditakse harilikult kalda-, lossitakse laevapumpadega.

Tankerite dedveit on 500–3000 t (kohalikel vedudel ja laevu kütusega varustavatel punkrilaevadel) või 30 000–100 000 t (nafta ja naftasaaduste veoks). Peamiselt toornafta veoks määratud supertankerid on VLCC (Very Large Crude Carrier), dedveit kuni 320 000 t, ning ULCC (Ultra Large Crude Carrier), dedveit kuni 550 000 t. Suurim tanker ehitati 1979 Jaapanis (Seawise Giant), lõpetas tegutsemise 2010. Praegu on suurimad 4 TI-klassi ULCC tankerit.

Ajalugu

19. sajandi viimasel veerandil tegutses Kaspia meres vendade Nobelite naftafirma Branobel, kes kasutas primitiivseid tankereid .Esimeseks spetsiaalselt tankeriks kavandatud aluseks peetakse Inglismaal 1886 Saksamaa tarbeks ehitatud Glückaufi. Eesti sai esimese tankeri (Lagedi) 1994 (mahutab üle 5000 t naftat).

MerLe, 1996; muudetud 2011 (A. Eidast)