Thule

Thule [tu:-], antiikaja ajalooallikais mainitud (Ultima Thule) ja siiani identifitseerimata maa-ala Põhja-Euroopas; asus Suurbritanniast kuue laevapäeva kaugusel põhja poole ja oli tolleaegse maailma põhjapoolseim asustatud ala. Selle asukohaks on peetud Shetlandi saari, Skandinaavia põhjaosa või Islandit. Oletatava asukohana on kirjanik-ajaloolane Lennart Meri seostanud Thulet Saaremaaga („Hõbevalgem”, 1984). Nimetuse võttis kasutusele Pytheas.

MerLe, 1996