Timuriidid

Timuriidid, Timuri rajatud suurriigis ja selle osades 1370–1507 valitsenud dünastia. Juba eluajal oli Timur läänistanud riigi osi oma 4 pojale ja pojapoegadele. Timuriidide riigi ülemvalitsejate võim (1409–47 Šahruhh, 1447–49 Ulugbek, 1458–69 Abu Said, 1470–1506 sultan Husain Baikara) oli enamasti nimeline ega takistanud riigi killunemist. Kõige kindlam oli Timuriidide võim Herātis ja Samarqandis, mis 15. sajandi II poolel olid tähtsad tadžiki ja usbeki kultuuri  keskused (nn Timuriidide renessanss). 1500 alustasid Timuriidide vastu sõda Šeibaniidid, 1507 vallutasid nad Herāti. Indiasse taandunud Babur rajas seal Suurmogulite ehk India Timuriidide dünastia.

EE 9, 1996