Vanemuine (lauluselts)

Vanemuine, 1865 Johann Voldemar Jannseni eestvedamisel asutatud Tartu meeskoori- ja segakoorilaulu selts. Oli esimesi Eesti seltse, kes sai ülemaaliseks eeskujuks ja õhutas harrastama omakultuuri. Pani aluse üldlaulupidude traditsioonile (1869) ja rahvusliku teatri sünnile (1870). Vanemuise kõneõhtuid võib pidada rahvaülikooli eelkäijaks (nt pidas Carl Robert Jakobson seal oma 3 isamaakõnet). Seltsi algatusel ja Karl Menningu juhtimisel rajati 1906 kutseline teater Vanemuine ja ehitati uus maja (1937–39 ehitati juurde teatrisaal). 1908 asutati Eesti esimene kutseline sümfooniaorkester, mis sai populaarseks suvemuusikakontsertidega. Seltsi esimehi: J. V. Jannsen, Ado Grenzstein, Karl August Hermann, Karl Menning, Anton Jürgenstein, Jaan Kriisa. Selts suleti 1940, edasi tegutses ainult Vanemuise segakoor. 1994 selts taasasutati (Vanemuise Selts), juhatuse esimees on Evald Kampus. Selts on korraldanud Läänemere maade koolinoorte ja noorte akadeemilise soololaulu ja rahvalauluvõistlusi (1999 ja 2002), kirjastanud kultuuriraamatuid ning toetanud loteriituludest Vanemuise teatrit ja Tartu kultuurielu.

EE 12, 2003