Velner, Harald

Harald-Adam Velner (15. XII 1923 Narva), tehnikateadlane, August Velneri poeg, tehnikateaduste doktor (1968, Leningradi polütehniline instituut, kinnitatud 1969). Lõpetas 1951 hüdrotehniliste ehitiste erialal Tallinna Polütehnilise Instituudi, täiendanud end 1951–54 Leningradi polütehnilises instituudis. Olnud aastast 1955–96 Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud (aastast 1969 professor), 1964–84 vetekaitse labori (oli selle asutaja) teadusjuhendaja, aastast 1996 emeriitprofessor, 1968–75 Moskva ülikooli, UNESCO ja mitme Soome ülikooli külalisprofessor. 

Uurimusi peamiselt veekaitse, heitvee puhastamise, veekogude vee kvaliteedi prognoosimise, vee kompleksse kasutamise ja hüdroenergeetika alalt. Avaldanud kodu- ja välismaal eesti, vene, saksa, soome ja inglise keeles üle 150 teadusliku uurimuse.

Koostanud Eesti veemajanduse ja vetekaitse arengukavu, olnud Soome lahe, hiljem Läänemere vetekaitse kompleksuuringute algatajaid, organiseerijaid ja aastast 1967 juhtijaid ning vetekaitse konventsiooni (1974) elluviijaid. Korraldanud traditsioonilisi (aastast 1965) Tallinna rahvusvahelisi vetekaitse sümpoosiume.

Eesti NSV teeneline teadlane (1988).

Töid

 • Охрана водных ресурсов (1979, autoreid)
 • Environmental protection in Estonia, partly in Latvia and Lithuania (1989)
 • Barriers and bridges to the renewal of ecosystems and institutions (1995, autoreid)
 • Veekaitse Eestis 1945–2002 (2003, koostaja)
 • Ühe rändaja mälestusi (2008)

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1988–95 Eesti Inseneride Liidu president
 • 1967–84 Soome lahe vetekaitse töörühma kaasesimees
 • 1984–88 rahvusvahelise Läänemere Vetekaitse Komisjoni (HELCOM) tegevdirektor 
 • 1990–96 rahvusvahelise Läänemere Vetekaitse Komisjoni esimees

Kirjandus

 • Harald-Adam Velner – insener ja veeteadlane. Tallinn, 1993

Autasud

 • Eesti NSV riiklik preemia (1967, 1972)
 • Hansalinnade Liidu preemia (1990)
 • Keskkonnakaitse Fondi Läänemere Kaitse aastapreemia (1990)
 • Karl Ernst von Baeri teaduspreemia (1992)
 • Rootsi Vetekaitse Ühingu preemia (1997)
 • Soome Valge Roosi I klassi rüütlimärk (2004)

MerLe, 1996; EE 14, 2000; muudetud 2011