Vikerkaar

Ajakirja Vikerkaar kaas (1986)

Vikerkaar,  juulis 1986 Tallinnas ilmuma hakanud kirjandus- ja kultuuriajakiri (1986 kuus numbrit, aastast 1987 kaksteist numbrit aastas, 1990. aastate II poolel hakkasid ilmuma temaatilised kaksiknumbrid, aastas ilmub neli kaksiknumbrit ja neli üksiknumbrit); 1986–2006 ilmus Vikerkaare venekeelne rööpväljaanne Raduga.

Avaldab algupärast ja tõlkeilukirjandust, kirjandusarvustusi, esseistikat ja publitsistikat ning tänapäeva Eesti kunsti värvireproduktsioone. Vikerkaares ilmunud, glasnosti vaimust lähtunud publitsistika oli tähtis tegur 1980. aastate lõpu ja 1990. aastate alguse kultuuri demokratiseerumise ja Läände avanemise protsessis. Hiljem on ajakiri vahendanud peamiselt maailmakultuuri ja suunanud postmodernistliku ideoloogia omaksvõttu Eestis.

Peatoimetajad: 1986–90 Rein Veidemann, 1990–95 Toivo Tasa, aastast 1995 Märt Väljataga; kujundajad on olnud Jüri Kaarma ja Eve Kask.

Vikerkaar kuulub Euroopa kultuuriajakirjade võrgustikku Eurozine. Väljaandja SA Kultuurileht.

Välislink

 

EE 12, 2003; muudetud 2011