Brakmann, Arseni

Arseni Brakmann perega

Arseni Brakmann Koluskiaro soo idaranna lähedal

Arseni Brakmann (10. XI 1891 Võiste, Tahkuranna vald – 16. II 1940 Põhjameri), kaugsõidukapten, Johann Brakmanni vend. Sündis 13-lapselises peres 10. lapsena.

Lõpetas 1907 Tahkuranna õigeusu 3-klassilise kihelkonnakooli, sõitis 1909–12 merd kaugsõidu kaubalaevades, 1913 K. Martinsoni purjelaeval Jupiter kaptenina. Õppis 1912–15 talviti Heinaste merekoolis ja suviti sõitis merd. Sooritas 1915 Heinaste merekoolis kaugsõidutüürimehe eksami. Võeti 1. X 1915 ajateenistusse ja suunati Peterburi II Balti mereväeekipaaži rivi, navigatsiooni- ja miiniasjanduse kursustele. Oli 1. IV–9. XII 1916 praktikal miiniristlejal Burnõi. Tegi 6. II 1917 Kroonlinnas lipnikueksamid, ülendati 1917 aprillis mitšmaniks. Osales 1917 kevadel miinivõrkude panemisel Põhja- ja Riia lahes, oli miiniveeskja Võterga vahiülem. Lahkus 15. IV 1918 Vene laevastikust. Astus 18. XI 1918 vabatahtlikult Kaitseliitu ning sai volitused Heinaste sadamas, Häädemeeste ja Tahkuranna vallas asuvate riigivarade arvelevõtmiseks. 3. detsembrist suurtükilaeva Lembit vahiülem, seejärel Mereväe Ekipaažis roodukomandör. Määrati 1919 veebruaris rannapatareide osakonna ülema abiks, juunist merekindluste osakonna ülema abiks ja samaaegselt adjutandiks. Oli 1920 korduvalt komandeeritud Hiiu- ja Saaremaale sealsetesse rannapatareidesse maha jäänud suurtükkide ja nende osade äratoomist korraldama. Määrati 1. VII 1920 Aegna komandantuuri rannapatarei nr 3 nooremohvitseriks. Oli 1921 veebruarist Mereväe Ekipaaži õppekomando ohvitser, augustis viidi üle Peipsi laevastiku divisjoni suurtükilaeva Ahti vanemohvitseriks, täitis 1922 komandöri ülesandeid.

Oktoobris 1922 vabastati tegevteenistusest ja määrati Ruhnu saare komandandiks. Lisaks sellele täitis ka tuletorni ülevaataja, politseikonstaabli, piirivalve ja tolli esindaja, metsaülevaataja ülesandeid, saades hüüdnime Ruhnu kuningas.

Vabastati 20. VI 1928 neist ametitest. Jätkas sõite välislipu all sõitvatel kaubalaevadel tüürimehena. Hukkus 16. II 1940 Põhjamerel 24 miili Šotimaa rannikust sakslaste allveelaeva U14 poolt torpedeeritud Rootsi aurikul Liana, mis oli teel söelaadungiga Blythist Halmstadi.

Autasustatud Vabadussõja mälestusmedaliga.

Noore vend Nikolai Brakmann (sündinud 22. XII 1898) teenis 1916. aastast liinilaeval Petropavlovsk madrusena.

Vaata ka seotud artikleid

Loodud 2013 (R. Naber)