Eipre, Tiit

Tiit Eipre (aastani 1939 Theophil Einberg; 13. IX 1904 Priisle küla, Nehatu vald – 24. II 1986 Tallinn), tehnikateadlane, hüdroloog. Õpetaja poeg. Lõpetas 1935 meteoroloogi-geodeedina Tallinna Tehnikumi. Töötas 1935–40 Põllutööministeeriumis maamõõtjana, 1941 rajas Pärnus hüdroloogiajaama, 1941–44 oli Tallinna Hüdrometeoroloogia Instituudi insener, 1944–45 Balti laevastiku hüdrometeoroloogiatalituse inspektor, 1946–86 Eesti Hüdrometeoroloogia Valitsuses (aastani 1984 pinnavete hüdroloogia osakonna juhataja), 1950–55 oli ühtlasi Tallinna Polütehnilise Instituudi hüdroloogiaõppejõud.

Uurimusi hüdromeetria ja pinnavee hüdroloogia alalt. Osalenud Eesti veevaru uurimises ja veemajanduse arengukavade koostamises. T. Eipre oli Eesti rahvusliku hüdroloogiateenistuse arendajaid (peale Teist maailmasõda tegeles hüdromeetrilise vaatlusvõrgu taastamise ja laiendamisega ning korraldas rakenduslikke hüdroloogilisi uuringuid). Oli Endla looduskaitseala rajamise algatajaid, Toomale Tooma soohüdroloogiajaama rajamise algatajaid (soohüdroloogiaalast seiret jätkatakse tänaseni) ning Peipsi kaldale Mustvee lähedal Tiirikoja järvejaama rajamise algatajaid. 1970. aastate algul korraldas Pandivere piirkonnas detailseid äravoolu uuringuid, mis olid aluseks Pandivere veekaitseala loomisel ning Pandivere kõrgustiku kui Eesti tähtsaima põhjaveeala veevarude hindamisel.

 Avaldanud üle 100 teaduskirjutise, sh kolm monograafiat. Eesti NSV teeneline insener (1974). 

1989. aastal avati Toomal sookooli maja ees pargis Tiit Eipre mälestuskivi.

Töid

  • Peipsi-Pihkva järve veeseisund. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1963 (1964)
  • Ресурсы поверхностных вод СССР 4, Эстония (1972)
  • Eesti NSV pinnaveed, nende ratsionaalne kasutamine ja kaitse. – Eesti NSV pinnavee kasutamine ja kaitse (1980)
  • Ресурсы пресной воды и их использование в Эстонии (1981)
  • Водные ресурсы закарстованноы Пандиверескоы возвышенности Эстонии (1981)
  • Чудско-Псковское озеро (1983)

Kirjandus

  • Eesti põllumandusentsüklopeedia. I Tallinn, 1998

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (H. Tibar); muudetud 2011