EPMÜ Eksperimentaalbioloogia Instituut

eksperimentaalbioloogia instituut, endine teadusasutus. Asutatud 1957 Eesti Teaduste Akadeemia instituudina, aastast 1997 kuulus Eesti Põllumajandusülikooli (EPMÜ) koosseisu kui EPMÜ eksperimentaalbioloogia instituut, 2005. aastast viidi uurimine üle Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonda. Hoone asub Harjumaal Harku alevikus. Peamised uurimissuunad on olnud fotosünteesi kineetika taimelehes, sekundaarainete biosünteesi regulatsioon taimedes, kultuurtaimede aretusgeneetika, valkude ja nukleiinhapete struktuuri modelleerimine ning biokatalüüsi mehhanismide selgitamine. Uuringuid on tehtud ka biotehnoloogia valdkonnas; instituut oli Eestis taimede geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise programmi põhitäitjaid. Instituudis oli taimefüsioloogia, taimegeneetika, taimeviroloogia ja biokeemia-biofüüsika osakond, 2003. aastal oli instituudis 61 töötajat.

Loe täiendavalt artiklit Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

EE 12, 2003; muudetud 2011