Kask, Kalju

Kalju Kask (13. XII 1929 Tallinn), puuviljandusteadlane ja sordiaretaja, bioloogiakandidaat (1965), põllumajandusdoktor (1974, Jelgava; kinnitatud 1976). Lõpetas 1955 Eesti Põllumajanduse Akadeemia aianduse erialal. Olnud 1955–56 Kostivere sovhoosi osakonnajuhataja, 1956–57 ENSV Teaduste Akadeemia Tallinna eksperimentaalbaasi aednik, 1957–61 ja 1964–70 ENSV Teaduste Akadeemia eksperimentaalbioloogia instituudi teadur, 1970–88 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Polli katsebaasi vanemteadur, 1988–95 peateadur, 1995–97 Eesti Põllumajandusülikooli Polli aianduse instituudi peateadur, aastast 1997 vanemteadur, aastast 2005 Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur.

Uurimusi viljapuude arengubioloogia, viljapuusortide, viljapuusordiaretuse (sh mutatsioonaretuse), dendroloogia ning puuvilja- ja marjakultuuride geenivaramute ja nende säilitamise kohta. Uurinud ka hariliku käokulla (Helichrysum arenarium) levikut Eestis. Rikastanud Eesti puuviljandust, aklimatiseerides uusi kultuure. Aretanud koos Aleksander Siimoniga õuna- ('Tiina', 'Lembitu') ja pirnisorte ('Pepi', 'Miku') ning koos Johan Eichfeldiga maguskirsisorte ('Meelika', 'Nord' ja 'Priima'). Koostanud 1995 ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioonile (FAO) Eesti riigi ettekande põllumajandustaimede geenivaramute olukorra ja nende kaitse abinõude kohta, osalenud 1996 Leipzigis FAO põllumajandustaimede geenivaramute säilitamise ja kaitse ülemaailmse tegevusplaani koostamises. Olnud „Энциклопедия садоводства” (3 köidet, Chişinău, 1989–91) toimetuskolleegiumi liige ja autoreid ning „Eesti maaelu entsüklopeedia” puuviljanduse eriala põhiautoreid. Aastast 1979 Ameerika Pomoloogiaseltsi liige. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi auliige (2005).

Eesti NSV teeneline teadlane (1988).

Töid

 • Uusi puuvilja- ja marjakultuure (1980, koos R. Piiriga)
 • Puuviljad, marjad ja pähklid (1982)
 • Eesti puuvilja- ja marjasordid (1984)
 • Koduaia puuvilja- ja marjasordid (1992)
 • Eesti puuvilja- ja marjasordid ning nende väärtus (artiklite sari). – Agraarteadus (1993–99)
 • Pomoloogia (2005, koos J. Kivistikuga)
 • Puuviljad ja marjad Eestis (2005, koos J. Kivistikuga)
 • Maailma puuviljad (2007)
 • Puuviljad ja marjad Eestis 2010 (2010, autoreid)
 • Puuviljandus Eestis. Sordid ja aretajad (2010)

Autasud

 • Eesti Maaülikooli (EMÜ) teenetemedal (2004)
 • Valgetähe IV klassi teenetemärk (2006)
 • EMÜ teaduse populariseerimise auhind, II preemia
 • Eesti Vabariigi teaduspreemia (elutööpreemia, 2009)

Kirjandus

Välislingid

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011