müüt

müüt, muinasühiskonnas tekkinud jutustav tekst, mis jäädvustab sellele ühiskonnale olulisi teadmisi maailma, selle tekkimise ja selles toimivate seaduspärade, inimeste elu turvalisust tagava korra ning olemasolu mõtte kohta. Müüt oli vahetus seoses religiooniga ja käsitas harilikult maailma kui jumalate, sangarite jt üleloomulike olendite tegevusvaldkonda. Rituaal tähendas müüdis jutustatud sündmuste kordamist ja sümboolselt neis osalemist. Vajadus müüti mõistusepärase tõlgendamise järele tekkis alles antiikajal muinasühiskonna kriisi oludes, kui müüdile hakati vastandama logost. Aegunud müüt, mida enam ei usutud, teisenes muinasjutuks või mõneks muuks ilukirjanduse vormiks (näiteks eeposeks). Ülekantud tähenduses on müüt ebateaduslik ja irratsionaalne tegelikkusekäsitus.

VE, 2006