Nissi vald

Nissi valla üldandmed
Elanike arv (2010) 3225
Pindala 264,92 km2
Vallavanem Peedo Kessel
Maakond Harjumaa

Nissi vald asub Harjumaa edelaosas, keskus Riisipere aleviku Nissi osas.

Asustus ja rahvastik

Ligi ⅔ elanikest elab maantee ja raudtee äärsetes alevikes Riisiperes ja Turbas.

Vaata ka Nissi valla elanike arv asulati (2000)

Nissi Maarja kirik

  

Loodus

Paikneb Harju lavamaa ja Lääne-Eesti madaliku piirialal. Valla põhjaosas on valdavalt metsa- ja sooalad (Orujärve, Raedema ja Valgejärve raba). Turbast lõunas paikneb Ellamaa raba, kust kaevandatakse turvast (varu ammendumas). Valla lääneosast algab Kloostri jõgi ning seal paiknevad Valgejärve maastikukaitseala (osa Läänemaal) ja Järveotsa järv, kaguosas asub Alema looduskaitseala (osa Raplamaal). Valla piiresse ulatuvad Marimetsa-Õmma, Mustjärve raba ja Rahula-Napanurga hoiuala. Kaitse all on Munalaskme mõisa park (13,7 ha) ja Riisipere mõisa park (17,8 ha), Kivitammi küla kaks tamme (ühe ümbermõõt maapinnalt on koguni 9,9 m ja teisel 1,7 m kõrguselt 4,85 m; Turba kooli lähedal) ja Kukeküla rändrahn (ümbermõõt 19,3 m; Rehemäe külas).

Nissi valla riigimetsamaad haldab Harjumaa metskonna Keila metsandik.

Ettevõtlus ja transport

Tuntuimad ettevõtted on Lehetu külas mahepõllumajandusega tegelev AS Saidafarm ja Kivitammi külas vanne tootev AS Balteco.

Piki valda läbivat Risti–Palivere mandrijää servamoodustist kulgeb Tallinna–Haapsalu maantee. Alates Riisiperest on elektriraudteeühendus Tallinnaga.

Haridus ja kultuur

Haridus- ja kultuuriasutused on koondunud Turbasse (gümnaasium, raamatukogu, kultuurimaja) ja Nissi (põhikool, raamatukogu, kultuurimaja), raamatukogu on ka Lehetus. Huviväärsed on Ellamaa elektrijaam (töötas 1923–66, alates 2001. aastast arhitektuurimälestis), Nissi Maarja kirik ning Riisipere mõis.

Ajalugu

Vald aastani 1950, staatus ennistati 21. V 1992.

EE 12, 2003; muudetud 2011