poised

Sägal on suu ümber poised

poised, peamiselt põhjatoiduliste kalade (tuurlaste, sägalaste ja mitme karplase) suu ümbruses paiknevad jätked; sisaldavad rohkesti tundlikke rakke, talitlevad peamiselt kompimis- ja maitsmiselundina. Mõnd liiki kalade poiseis on kõhr- või luutoes.

EE 7, 1994