Simuna kihelkond

Simuna kihelkond hõlmas Virumaal nüüdse Avanduse ja Laekvere valla, enamiku Rakke vallast, Jõgeva vallast Vägeva ümbruse ja Tudulinna vallast Peressaare piirkonna, aastani 1346 ka Väike-Maarja ümbruse. Simuna (Katcækylæ, eestipäraselt Katkuküla, s.t Sooküla) kirikukihelkond rajati arvatavalt 1220. aastail Virumaa Lemmu muinaskihelkonna lõunaosast Pudivirust. Enamik mõisu rajati enne Vene-Liivimaa sõda. Kihelkonna metsarohkes ida- ja lõunaosas oli suur tähtsus metsaga seonduvail tegevusaladel. Pärast Tapa–Tartu raudtee ehitamist (1876) tekkis kihelkonna läänepiirile Rakke alevik. 20. sajandi alguses elavnes majanduselu (1900 rajati Simuna Põllumeeste Selts, 1904 Simuna Laenu-hoiuühisus).

Simuna kihelkonna mõisad

Kihelkonnas oli 22 mõisat: kirikumõis ning 16 rüütlimõisast peamõisat koos 5 kõrvalmõisaga. Lisaks veel 2 karjamõisat.

Simuna kirikumõis (Pastorat St Simonis), Avanduse rüütlimõis, Emumäe rüütlimõis, Härma (Käru) kõrvalmõis, Koila rüütlimõis, Käru rüütlimõis, Laekvere (Moora) kõrvalmõis, Lasinurme rüütlimõis, Liinemõisa (Avanduse) kõrvalmõis, Moora rüütlimõis, Muuga rüütlimõis, Mõisamaa rüütlimõis, Määri rüütlimõis, Paasvere rüütlimõis, Pudivere (Avanduse) kõrvalmõis, Rahkla rüütlimõis, Rohu rüütlimõis, Salla rüütlimõis, Selli rüütlimõis, Tammiku rüütlimõis, Venevere rüütlimõis, Võivere (Avanduse) kõrvalmõis.

Simuna kihelkonna vallad

Avanduse vald (1867–1950), Emumäe vald (1868–93), Kohila vald (1868–93), Käru vald (1868–93), Laekvere vald (1869–92), Lasinurme vald (1868–93), Lõusa vald (1869–93), Moora vald (1868–92), Muuga vald (1868–92), Mõisamaa vald (1871–93), Mõisamaa-Tammiku vald (1868–71), Määri vald (1868–93), Paasvere vald (1868–1950), Pudivere vald (1868–93), Rahkla vald (1868–92), Rohu vald (1868–93), Salla vald (1867–1950), Selli vald (1866–93), Tammiku vald (1871–93), Venevere vald (1866–92), Võivere vald (1868–93).

Mõisamaa-Tammiku vald jagunes 1871 Mõisamaa ja Tammiku vallaks. Lõusa, Määri, Pudivere, Rohu ja Võivere vald liideti 1893 Avanduse vallaga. Laekvere, Moora, Muuga, Rahkla ja Venevere vald liideti 1892 Paasvere vallaga, Emumäe, Käru, Kohila, Lasinurme, Mõisamaa, Selli ja Tammiku vald liideti 1893 Salla vallaga.

Kirjandus

 • H. Ross. Simuna kihelkonna mõisad I (Avanduse, Emumäe, Lammasküla, Lasinurme, Koila, Kärsa, Käru). Tõrva: Väike-Viru, 2011, 22013
 • H. Ross. Simuna kihelkonna mõisad VII (täiendused). Tõrva: Väike-Viru, 2013
 • H. Ross. Simuna kihelkonna mõisad IV (Paasvere). Tõrva: Väike-Viru, 2012
 • H. Ross. Simuna kihelkonna mõisad V (Muuga). Tõrva: Väike-Viru, 2012
 • H. Ross. Simuna kihelkonna mõisad VI (Salla). Tõrva: Väike-Viru, 2012
 • H. Ross. Simuna kihelkonna Mõisad II (Laekvere, Lõusa, Moora, Mõisamaa, Määri, Rahkla). Tõrva: Väike-Viru, 2011
 • H. Ross. Simuna kihelkonna mõisad III (Rakke, Rohu, Selli, Tammiku, Võivere). Tõrva: Väike-Viru, 2011
 • H. Ross. Pudivere mõis Virumaal. Tõrva: Väike-Viru 2010
 • H. Ross. Simuna. Kihelkonna keskus. Tõrva: Väike-Viru, 2009
 • H. Ross. Simuna koolid. Tõrva: Väike-Viru, 2008
 • H. Ross. Simuna Laenu-Hoiu Ühisus 100. Tõrva: Väike-Viru, 2005
 • H. Ross. Venevere Lääne-Virumaal. Tartu, Väike-Viru, 2004
 • H. Ross. Simuna kihelkonnas lauldi ja mängiti. Tartu, 2001
 • H. Ross. Avanduse mõis. Tõrva, 1999

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2013