Tabelinus

Tabelinus, Virumaa muinaskihelkonna Pudiviru vanem. Andmed tema kohta pärinevad Henriku Liivimaa kroonikast, tema nimi on kroonikas iga kord kirjutatud erinevalt: Thabelinus, Tabelino (abl.), Tabellini (gen.). Muistse vabadusvõitluse ajal oli ta üks Virumaa vanemad, kes 1219 nõustus tegema rahu ja ristiusku vastu võtma. Andis oma poja mõõgavendadele pandiks. Läti Henriku sõnul oli ta eelnevalt Ojamaal saksa vaimulike poolt ristitud, tõenäoliselt juba enne Eesti-vastase ristisõja algust. Ristiti uuesti 1219 ja 1220. Hukati taanlaste poolt 1220 Virumaale korraldatud sõjaretke ajal või 1221, kui nad poosid Tallinna piiramisel saarlastega liitunud Revala, Harju ja Viru vanemad. Tabelinust nimetatakse kroonikas veel 1226, kui „Tabelinuse provintsis” tulid kokku kõik Virumaa vanemad. Piirkonna nimetamine tema nimega veel pärast surma osutab ilmselt laialdasele tuntusele ja mõjuvõimule.

Tabelinuse ja tema perega on seostatud Tammiku linnamäge ja Tammiku maa-alust kalmistut nn Kolgata ehk Pääluumäge. Ilukirjanduses on Tabelinuse elu ja tegevust kirjeldanud Ain Kalmus (romaanid „Jumalad lahkuvad maalt”, 1956, 21996) ja „Toone tuuled üle Maa” (1958, 21997). Kirjandusteadlane Endel Nirk on lisaks Tabelinuse kaasuse rekonstruktsioonikatsele kirjutanud dramaatilise lugulaulu „Tabelinus”.

Kirjandus

  • S. Vahtre. Eesti ajalugu elulugudes. 101 tähtsat eestlast. Tallinn, 1997
  • E. Nirk. Tabelinus. – Loomingu Raamatukogu 1990, nr 47

Loodud 2013