Teringi maastikukaitseala

Alatsi rabajärv

Teringi soo

Teringi maastikukaitseala asub Viljandimaal Karksi valla lõunaosas Lilli küla maadel Läti piiril; pindala 320,7 ha.

Asutatud 1999 (pindalaga 262 ha) soode ja metsade ning nende koosluste kaitseks. 2005. aastast on kaitsealal uued piirid ja kaitse-eeskiri.

Teringi sood poolitavad põhja–lõuna-sihiliselt kõrged rabasaared (neli arvestatavat), mida mööda kulgeb talitee. Rabasaared on olnud paopaikadeks muistsetest aegadest peale. Omapärane on rabasaari ümbritseva tarna-madalsoo üleminek rabaks. Soo kagupoolses osas on rabaveest toituv Alatsi (Nava) järv, mille pindala on 4,4 hektarit.

Kaitsealal on metsise (looduskaitse II kaitsekategooria liik) ja tedre (III kaitsekategooria) mängu- ning elupaiku. Alatsi järvel on nähtud laululuiki, imetajatest ondatrat ja kobrast. Koprapesa kõrguseks järve kaldal võib arvata ligikaudu 2 meetrit.

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2013