Tomberg, Richard

Richard Tomberg (6. IX 1897 Mõisamaa, Salla vald – 25. V 1982 Tallinn), sõjaväelane, Eesti õhukaitse looja, kindralmajor (1940).

Ainus Eesti sõjaväe kõrgemast juhtkonnast, kes Nõukogude vangilaagris ellu jäi.

Maetud Tallinna Metsakalmistule. Sünnikohas mälestuskivi (2002).

Õppis Salla külakoolis, Simuna algkoolis, Uudeküla ministeeriumikoolis ja 1912–15 Rakvere Õpetajate Seminaris. Astus 1915 vabatahtlikuna tsaariarmeesse. Lõpetas 1916 Vilniuse sõjakooli. Esimeses maailmasõjas sõdis 10. kütirügemendi koosseisus Riia ja Rumeenia rinnetele. 1917. aasta suvel rood- ja sügisest kompaniiülem. 1917. detsembrist kuni laialisaatmiseni märtsis 1918 teenis Eesti rahvusvägedes (4. jalaväepolgus). Osales rooduülemana (8. jalaväepolgus) Vabadussõjas, sõdis lõuna- ja Narva rindel.

Lõpetas 1921 Alalisväe ohvitseride kursused, 1923 Kindralstaabi kursused (Kõrgem Sõjakool), õppis 1924–26 Prantsuse kõrgemas sõjakoolis. 1926–29 teenis kindralstaabi I (operatiiv-) osakonna ülemana, oli 1928. aasta detsembrist ühtlasi õhukaitse staabiülema kohusetäitja. Kindralstaabis töötamise ajal oli ka Kõrgema Sõjakooli taktika ja sõjakunsti ajaloo lektor. Õppis 1929 Inglismaal lennukoolis, omandas seal sõjaväelenduri kutse. Oli 1. VII 1930 kuni 15. XI 1940 Eesti õhukaitse ülem.

Oli aastaid Eesti-Inglise kultuuriühingu abiesimees. Osales Rahvasteliidu desarmeerimiskonverentsil Genfis (1932, 33) ja relvastuskokkuleppe delegatsioonis Moskvas (1939–40). 24. II 1940 ülendati viimase sõjaeelse Eesti ohvitserina kindraliks.

Tomberg Richard Nõukogude armee kindralmajori vormis

Aastast 1940 Punaarmees: 1940-41 eesti territoriaalkorpuse 180. laskurdiviisi komandör ning 1941–44 Frunze nimelise Sõjaväeakadeemia õppejõud; 1944–56 oli nõukogudevastases tegevuses süüdistatuna vangis (süüdistatuna Eesti ettevalmistamises inglastele kallaletungiks Venemaale). Töötas 1957–62 Tallinna Territoriaalses Ehitustrustis ja aastast 1962 Eesti Kolhooside Ehitusorganisatsioonide (EKE) Vabariiklikus nõukogus.

Auastmed

 • leitnant (1919)
 • alamkapten (1919)
 • kapten (1923)
 • major (1924)
 • kolonelleitnant (1927)
 • kolonel (1931)
 • kindralmajor (1940)

Autasud

 • Kotkaristi III klassi teenetemärk (1934)
 • Kotkaristi II klassi teenetemärk (1938)
 • Läti Kolme Tähe-ordeni III ja II klassi teenetemärk
 • Tšehhoslovakkia Valge Lõvi III klassi teenetemärk
 • Prantsuse auleegioni ohvitseri rist
 • Poola Restituta 3. klass
 • Soome Valge Roosi ordeni III klass
 • Rootsi Mõõgaordu 3. klass

Kirjandus

 • Meenutusi Eesti Vabariigi õhukaitse ülemast kindralmajor Richard Tomberg'ist. [koostaja A. Kinnep] 2007

EE 14, 2000; muudetud 2013