Tori kihelkond

Tori kihelkond hõlmas Pärnumaal nüüdse Tori valla, Sindi linna ja Tootsi alevi, enamiku Are ja Paikuse vallast ning osi Kaisma ja Sauga vallast. Tori kihelkonna ala oli asustatud juba mesoliitikumis (Pulli). Kuulus Vene-Liivimaa sõjani Pärnu komtuurkonda, Rootsi võimu ajal Pärnu krahvkonda (linnuselääni). Omaette kirikukihelkonnaks sai Tori 1634, 17. sajandi II poolel olid temaga mõnd aega ühendatud Häädemeeste ja Tahkuranna kihelkond. 1843–1926 oli Sindi kirik Tori abikirikuks. 1869 valmis Randiväljal Tori õigeusu kirik. 1889 asutati Toris karskusselts Täht, mis oli Vene riigis esimesi. Toris algatati 1866 Eesti Põllumeeste Seltsi asutamise mõte.

Taastatud Tori kirik pühitseti 23. aprillil 2001 Eesti sõjameeste mälestuskirikuks.

29. juulil 2009 avati Randiväljal Eesti esimese karskusseltsi Täht auks mälestuskivi.

Eesti rahvakultuur, 1998; EE 12, 2003