Võru Õpetajate Seminar

Võru Õpetajate Seminar, 1921–30 Johannes Käisi juhitud algkooliõpetajate õppeasutus. Tugines 6-kassilisele algharidusele, lõpetajad said keskhariduse ja algkooliõpetaja kutse. Õppeaeg oli 6 aastat. Seminaris ja selle harjutuskoolis rakendati töökoolipedagoogika ideid, üldõpetuse, looduspärasuse ja koduloolisuse põhimõtteid ning individuaalset tööviisi, arendati õpilaste isikupära ja erivõimeid, virgutati õpilasomavalitsust (nt Õppiva noorsoo ring, 1921–26, ja organisatsioon Õpilaspere, 1926–30) ning taidlust. Anti välja aastaraamatut „Teel töökoolile” (6 kd, 1924–30). Pedagoogide eestvõttel asutati Friedrich Reinhold Kreutzwaldi mälestuse jäädvustamise selts, mille algatusel püstitati 1926 Võrru Kreutzwaldi mälestussammas (kujur Amandus Adamson). Võru Õpetajate Selts korraldas pedagoogikanäitusi ja õpetajatele õppeekskursioone ning esindas 1928 Eestit Londonis rahvusvahelisel koolinäitusel. Võru Õpetajate Seminaris oli õppijaid 243 (seminarist said õpetajakutse 169 inimest, seal alustasid, aga lõpetasid mõne teise seminari 74 inimest). Lõpetajad asusid tööle põhiliselt Valga-, Võru- ja Petserimaa koolidesse. 1930–40 tegutses Pedagoogiline Ühing Võru Seminar, mis korraldas iga-aastasi kooli kokkutulekuid, andis 1935 välja aastaraamatu „Teel töökoolile” 7. köite ja 1932–40 bülletääni „Teated” (70 nr-t).

Võru Õpetajate Seminari õpetajaid: Arthur Behrsing, Peeter Laja, Natalie Mei, Eeva Niinivaara, Edgar Oissar, Rudolf Reiman, Jaan Taklaja, Jaan Vahtra.

Kirjandus

  • Võru Õpetajateseminar, tegevus ja uuenduspüüded. Tartu, 1936
  • Koolile pühendatud elu: Johannes Käis 1885–1950. Koostajad F. Eisen, V. Horm. Tallinn, 1985

EE 12, 2003; muudetud 2011