Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, lühend VTL, Põllumajandusministeeriumi hallatav riigiasutus; loodud 2010, asub Tartus. VTL-s diagnoositakse loomade, lindude, kalade ja mesilaste haigusi laboratoorselt (loomatervishoiu laborid), kontrollitakse loomse päritoluga toorme, toiduainete ja söötade ohutust ja kvaliteeti (söötade laborid ja toidu laborid), eraldi uuritakse (eriti ulukilihas) Trichinella ehk keeritsusstõve esinemist. VTL annab konsultatsioone veterinaarasutustele, -arstidele ja -inspektoritele ning loomaomanikele ja ettevõtetele loomade haiguste laboratoorse diagnostika ning loomsete toodete ohutuse ja kvaliteedi küsimustes. VTL-i kesklaboratoorium ja juhtkond asub Tartus, osa analüüside puhul täidab kesklaboratooriumi kohustusi Tallinna VTL. VTL-d asuvad ka Vinni vallas (Rakvere VTL) ja Kuressaares (Saaremaa VTL).

EE 11, 2002; muudetud 2011