Viimsi vald

Elanike arv (2010) 9070
Pindala 72,84 km2
Vallavanem Haldo Oravas
Maakond Harjumaa

Viimsi vald asub Tallinnast kirdes Viimsi poolsaarel, keskus Viimsi alevikus.

Asustus ja rahvastik

Mitu endist suvilapiirkonda on kujunenud Tallinna elamualaks.

Vaata ka Viimsi valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Kabelikivi

Paikneb Soome lahe rannikumadalikul, hõlmab ka Naissaare, Prangli, Keri jmt saart. Maastikku ilmestab Viimsi Lubjamägi (51 m ü.m), selle allosas on Kuradikoobas (looduskaitse all). Poolsaare siseosa on valdavalt metsane, asustus paikneb peamiselt rannikul. Rohkesti on rändkive, suurim on Muuga sadama lähedal asuv Kabelikivi (mahult Eesti teine). Prangli saare kaguosa ja Aksi saar moodustavad Prangli maastikukaitseala, Prangli saar Prangli hoiuala. Viimsi vallas on Haabneeme klindiastangu maastikukaitseala ning mere ja Haabneeme aleviku vahel kasvab kaitsealune sanglepik (3,6 ha). Viimsi mõisa ümbritseb kaitsealune park (13,3 ha). Valla kaitsealusest 5 puust on võimsaim Riiasöödi tamm (ümbermõõt 4,4 m; Randvere külas). Valla haldusalas on Naissaare looduspark.

Riigimetsamaad haldab Harjumaa metskonna Viimsi metsandik.

Ettevõtlus ja transport

Prangli sadam

Ettevõtluses on tähtsal kohal sadamad (Muuga ja Miiduranna) ja kaubandustegevus.

Kelnasel, Kelvingis, Leppneemel (ühendus Prangliga), Miidurannas, Naissaarel, Muugal, Pringis, Pranglil ja Rohuneemel on sadam.

Haridus ja kultuur

Viimsis on raamatukogu, huvikeskus, apteek, haigla ja Johan Laidoneri muuseum. Viimsi keskkool, muusikakool ja kunstikool asuvad naaberkülas Haabneemes. Püünsis ja Prangli saarel on põhikool, Pranglil ka raamatukogu ja rahvamaja. Pringi külas asub Viimsi vabaõhumuuseum. Haabneemes on Riigimetsa Majandamise Keskuse Viimsi looduskeskus. Vallas tegutsevad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viimsi Püha Jaakobi ja Randvere kogudus ning evangeeliumi kristlaste vabakogudus (Haabneemes). Prangli saarel ja Naissaarel on kabel (restaureerimisel).

Viimsi kool

Kindral Laidoneri muuseum Viimsi mõisas

Viimsi Vabaõhumuuseum

  

Ajalugu

Viimsi vald eraldati 1919 Nehatu vallast ja kaotati 1939, kui moodustati Iru vald; hilisem Viimsi külanõukogu sai omavalitsusliku valla staatuse 6. XII 1990.

EE 12, 2003; muudetud 2011