Jõhvi teabeportaal

Jõhvi üldvaade

Jõhvi teabeportaal esitab infot Jõhvi valla ajaloo-, kultuuri- ja loodusväärtuste, asulate, asutuste, ühenduste ja ettevõtete kohta, samuti vallaga seotud isikute ja sündmuste ning ürituste kohta.

Jõhvi asub Kirde-Eestis, Eesti–Vene–Soome piiriregioonis, 50 km Euroopa Liidu idapiirist, Ida-Virumaa teede ristumiskohas. Valda läbib Pühajõgi, Tallinna–Narva ja Jõhvi–Tartu–Valga maantee ning Tallinna–Narva–Peterburi raudtee. Jõhvi lähedal on mitu arendatavat sadamat.

Jõhvi vald on rahvaarvult Ida-Viru maakonna neljas ja pindalalt kümnes omavalitsus. Naaberomavalitsused on Ida-Viru maakonna Toila, Illuka, Mäetaguse, Kohtla-Nõmme ning Kohtla vald ning Kohtla-Järve linn. Valla keskus asub Jõhvi linnas, kus elab 85% valla elanikest. Valla teiseks keskuseks on Tammiku alevik.  

Maastikuliselt liigestuselt ulatub valla territooriumi lääneosa Jõhvi kõrgustikule, ida- ja kaguosa jääb Alutaguse madaliku koosseisu. Valla kaguossa ulatub Kurtna maastikukaitseala. Vallas on mitu looduskaitsealust objekti, sh Jõhvi park, Jõhvi linna park ja allee, Tammiku puiestee, Tammiku hiietammed, Revino vaher jmt.

Arhitektuurimälestistest on olulisim Jõhvi Mihkli kindluskirik, huvipakkuvad on mitu endist mõisa ja tööstusmaastikku. Vallas toimub arvukalt kultuuriüritusi: Jõhvi Balletifestival, Jõhvi laulukevad, filmifestival Laterna Magica, festivalid Rahvuskultuuride loomepada ja Slaavi valgus.