Benguela hoovus

Atlandi ookeani hoovused

Benguela hoovus [-gela], külm hoovus Atlandi ookeani kaguosas, Läänetuulte hoovuse piki Aafrika edelarannikut põhja suunas voolav haru, mida võimendab kagupassaat ja millesse lisandub ka Nõelaneeme hoovuse poolt kantud vett, kiirus 0,2‒0,25 m/s, vooluhulk 13–20 miljonit m3/s. Hoovus on lõunaosas 200‒300 km laiune, põhja suunas laieneb kuni 500 km-ni, ulatub kuni 15º ll-ni, edasi pöördub veevool läände, moodustades osa Lõunaekvatoriaalhoovusest. Veetemperatuur suvel lõunaosas kuni 19 ºC ja  põhjaosas 25‒26 ºC, talvel 15‒22 ºC, s.o teiste sama laiuse meredest 8 ºC madalam, soolsus 35‰. Jaheda toitaineterikka vee kerkimine 200‒300 m sügavuselt soodustab fütoplanktoni intensiivset kasvu ja sellega väga suurt bioproduktsiooni.

Kalarikas Benguela hoovuse piirkond oli 1950.–60.aastail tähtis sardinopsi püügi, pärast seda on peamine püügikala anšoovis. Seal püüavad kala ka Eesti laevad. Hoovuse tõttu on Edela-Aafrika kliima kuiv (Namibi kõrb).

Välislink

EE 1, 1985; muudtetud 2012 (H. Mardiste)