Kalmet, Richard

Richard Friedrich Kalmet (aastani 1937 Richard Friedrich Kärtmann; 5. V 1911 Kirmsi küla, Kahkva vald – 19. VII 2006 Tallinn), põllumajandusteadlane ja pedagoog, põllumajandusdoktor (1975, kinnitatud 1977). Lõpetas 1931 Tartu õpetajate seminari, õppis 1938–44 Tartu Ülikoolis õigusteadust, lõpetas 1960 Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Teenis 1932–33 kaitseväes. Töötas 1933–41 Virumaal Kapera algkoolis, algul õpetajana, hiljem koolijuhatajana, 1941–44 Väimela algkooli juhatajana ja ühtlasi Väimela põllunduskeskkoolis õpetajana. Moodustas mais-juunis 1941 Kaperas relvastatud metsavendade salga ja juhtis seda Saksa sõjaväe tulekuni. Mobiliseeriti 1944 Saksa sõjaväkke. Oli 1944–45 Viluste mittetäieliku keskkooli ja 1945–46 Elva keskkooli õpetaja. Poliitiliselt põlu alla sattununa töötas 1946–49 Tartus laotöölisena ning 1949–52 Tallinnas transporditöölisena ja normeerijana. Töötanud 1952–56 ENSV Teaduste Akadeemia taimekasvatuse instituudis vanemlaborandina ja 1957–94 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudis (1957–64 nooremteadur, 1964–83 vanemteadur, 1983–94 konsultant-vanemteadur), aastast 1994 jäi pensionile. Uurinud muldade, kivimite, taimede ning vete makro- ja mikroelemendisisaldust ning nende elementide vaeguse mõjul põllu- ja aiakultuuridel ning viljapuudel tekkinud haiguslikke nähte, põllu- ja aiakultuuride mikroväetisetarvet, mikroväetiste kasutamist ning raskmetallide mõju söötade aminohappelisele koostisele. Osales Eesti agrokeemiateenistuse süsteemi loomises. Aastast 1996 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi auliige. Kinkis oma raamatukogu 2006. aastal Parksepa koolile, seal on R. Kalmeti muuseum-tuba.

Eesti NSV riiklik preemia 1970.

Töid

  • Eesti NSV muldade boorisisaldus ja boorväetiste kasutamine (1966)
  • Mikroelementide vaegushaigustest aias ja põllul. – Taimekaitse 1971, 1
  • Põllu- ja aiakultuuride vaegushaiguste diagnoosist (1978)
  • Mikroelemendid Eesti NSV maaviljeluses (1979)

Autasud

  • NSV Liidu rahvamajandusnäituse medal (1969)
  • Eesti NSV riiklik preemia (1970)
  • Põllumajandusministeeriumi medal (1991 ja 1993)

Kirjandus

EE 14, 2000; ETeadBL I, 2000; muudetud 2011