koha

koha, sudak (Stizostedion lucioperca, ka Sander l.; ingl zander, vn cудак), ahvenlaste sugukonda kuuluv kala Lääne-, Musta, Aasovi ja Kaspia mere vesikonna veekogudes, hinnatud töönduskala; pikkus kuni 1,3 m, mass kuni 15 kg. Eestis elab teda rannikumeres (kõige enam Pärnu lahes), Peipsis, Võrtsjärves ning paljudes Kagu- ja Lõuna-Eesti väikejärvedes, kuhu inimene on ta sisse toonud. Eelistab suuremaid, mitte eriti rikkaliku taimestikuvöötmega, läbipaistmatu ning ühtlaselt läbisoojeneva veega toiteainerikkaid järvi, kus ka põhja lähedal on vees küllaldaselt hapnikku. Toitub peamiselt väheväärtuslikest kaladest (ahvenast, sär­jest, kiisast), suurt ja kõrge kehakujuga kala ei suuda ta haarata. Noorkaladele on sobivaim toit tint. Suguküpseks saab 4–5-aastaselt, koeb mais-juunis, koetud marja valvab isane koha. Suurtel emastel on kuni 1,4 miljonit marjatera. Eestis koeb põhiliselt Pärnu ja Matsalu lahes. Kohavaru suurendamiseks on Pärnu lahte okaspuuokstest või noodalinast seatud tehiskoelmuid, veekogudesse asustatakse kohade vastseid ja noorkalu. Liha väga maitsev. Eestis püüti 2010. aastal siseveekogudest 534,1 tonni koha (sealjuures Peipsist 505,7 ja Võrtsjärvest 27,8 t), rannapüügina püüti merest (peamiselt Pärnu lahest) 73,4 tonni.

Vaata ka seotud artikleid

Kirjandus

  • V. Erm. Koha. Tallinn, 1981
  • N. Mikelsaar. Eesti NSV kalad. Tallinn, 1984
  • E. Pihu, A.Turovski. Eesti mageveekalad. Tallinn, 2001
  • P. Miller, M. Loates. Euroopa kalad. Tallinn, 2006

Välislingid

EE 4, 1989; MerLe, 1996; VE, 2006; EME 1, 2008; muudetud 2011