Eesti mageveekalad

Trulling

Vingerjas

Tõugjas. Neid liike võib lugeda tõelisteks mageveekaladeks. Eestis on selliseid liike vähe. Kuna Läänemeri on riimveeline, võib tema lahtedes ja väinades kohata peaaegu kõiki meil levinud mageveekalu

Eesti mageveekogudes elab või käib seal kudemas kolm sõõrsuuliiki ja 40 luukalaliiki. Eesti alale tuleku järgi võib neid jagada kuude rühma.  

Vaata ka seotud artikleid

Kirjandus

  • N. Mikelsaar. Eesti NSV kalad. Tallinn, 1984
  • E. Pihu, A.Turovski. Eesti mageveekalad. Tallinn, 2001
  • P. Miller, M. Loates. Euroopa kalad. Tallinn, 2006

EE 11, 2002 (E. Pihu); muudetud 2011