Lemmu

Lemmu (Laemund, Lemmun), ulatuslik muinaskihelkond 13. sajandil Virumaa edelaosas, nimetatud Taani hindamisraamatus. Hõlmas hilisema Simuna, Väike-Maarja, Viru-Jaagupi ja osa Rakvere kihelkonna alast. Lemmu kuulus koos Rebala ja Alutagusega muistse Virumaa suuremate kihelkondade hulka ning jagunes mitmeks, üksteise suhtes tõenäoliselt võrdlemisi iseseisvaks osaks. Nähtavasti eksisteerisid nimetatud kihelkonnad pikemat aega omaette väikemaakondadena, enne kui nad noorema rauaaja jooksul järk-järgult liitusid ühiseks suureks Viru maakonnaks.

Suhteliselt tihedama asustusega oli Lemmu põhjaosa, samuti ka lõunaosa, kus asus Henriku Liivimaa kroonikas nimetatud Pudiviru. Omaette piirkond oli Lemmu loode osa Äntu Punamäe (Agelinde) linnusega (Kiltsi ja Rakke vahel Väike-Maarja vallas). Lemmu keskosas, samuti kaguosas, Tudulinna ümbruskonnas, oli asustus ilmselt hõre.

Varsti pärast Virumaa alistumist moodustasid taanlased muistsest Lemmu kihelkonnast kaks kiriklikku kihelkonda: põhjapoolse Võhu (hilisema Viru-Jaagupi) ja lõunapoolse Katkuküla (hilisema Simuna).

Kirjandus

Loodud 2013