Pajusi vald

Elanike arv (2010) 1457
Pindala 232,47 km2
Vallavanem Reet Alev
Maakond Jõgevamaa

Pajusi vald asub Jõgevamaa loodeosas, keskus Kalana külas.

Pajusi valla teemakaart

  

Asustus ja rahvastik

Vaata ka Pajusi valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Paikneb peamiselt Kesk-Eesti lavamaal, metsane ja soine kirdeosa ulatub Alutaguse madalikule (Tapiku ja Kauru raba). Metsamaa hõlmas 2002. aastal vallast 52%. Riigimetsamaad haldab Jõgevamaa metskonna Põltsamaa metsandik. Läänes ja põhjas kulgeb valla piir piki Põltsamaa jõge. Valla lääneosas on Kabjamäe kaitseala ja Paeala karstikaitseala, lõunaossa ulatub Aidu looduskaitseala. Vallas on Padinasaare hoiuala ja väike osa Endla looduskaitsealast. Kaitse all on veel Pajusi (7,4 ha) ja Täpiku mõisa park (2,3 ha), Pisisaare park ja puiestee (2,2 ha), Kalana linnamägi (0,9 ha), Kivioja rändrahn (Kaave külas) ja Taska-Sepasaare rändrahn (Uuevälja külas).

Ettevõtlus ja transport

Otisaare karjääris toodetakse ehituslubjakivist killustikku

Kalana küla juures on paemurd (nn Kalana marmor). Vallas annavad tööd põllumajandusettevõtted (AS Pajusi ABF), lubjakivikillustikutootjad (AS Kaltsiit, OÜ Luige Kivi), toiduainetööstuse ning metsa varumise ja töötlemise ettevõtted. Suurim veondusettevõte on OÜ Eltor. Rutikvere kalakasvanduses tegeldakse ka kalaturismiga.

Haridus ja kultuur

Pisisaare algkool

Pisisaares töötab algkool ja postipunkt, Vägaris Aidu lasteaed-algkool. Raamatukogu on Vägaris (Aidu raamatukogu), Tapikul ja Pajusis, rahvamaja Pajusis.

Rutikvere mõisa omanike Pistohlkorside perekonna kabel Kütimäel

Aidu Võidualtar

  

Ajalugu

Aidu külas on Vabadussõja lahingu paigas mälestussammas (avati 1929, taastati 1989).

Vald aastani 1950 (kuni 1949 Viljandi-, seejärel Jõgevamaal). Staatus ennistati 12. XII 1991.

EE 12, 2003; Jõgevamaa, 2009; muudetud 2011