prikk

Prikk (F. de Roux, akvarell)

prikk (holl brikk; ingl brig, vn бриг), 2-mastiline, harilikult 3 eespurjega raapurjestusega laev, mille mõlemas mastis on täisraapurjestus ning grootmasti tagaküljel paikneb pika poomiga kahvelpuri (prikkpuri); oli kasutusel peamiselt 18.–19. sajandil. Paljudel vanematel prikkidel oli peale raapurjede fokkmastil paikse kahvli külge kinnitatud poomita puri (triseil). 1840. aastate paiku asendati triseil taakslitega ning võeti kasutusele topeltmarsspurjed ühekordsete asemel. Soodsa tuule korral kasutati lisapurjedena leipurjesid.

Heade mere- ja manööverdamisomaduste tõttu kasutati prikke rohkesti kaubaveo- ja postilaevadena, kuid ka salakauba ja orjade vedamisel. Varasemal ajal olid prikkidel piraatide vastu võitlemiseks suurtükid. Mitme riigi sõjalaevastikus kasutati prikke luure- ja sidelaevadena. Prikkidel sooritati ka ümbermaailmareise (näiteks prikil Rjurik Otto von Kotzebue juhtimisel 1815–18).

Prikile sarnanev snau erineb prikist vahetult grootmasti taga paikneva ning marss-saalinguni ulatuva snaumasti poolest. Selle külge kinnitati mastipandade abil kahvelpuri (snaupuri).

1 pudinkliiver, 2 kliiver, 3 sisekliiver, 4 fokktengtaaksel, 5 fokk (fokkseil), 6 fokkalamarsspuri (fokkalamarrs-seil), 7 fokkülamarsspuri (fokkülamarss-seil), 8 fokkpraampuri (fokkpraamseil), 9 fokkroil, 10 groottengtaaksel, 11 grootpraamtaaksel, 12 grootroiltaaksel, 13 grootpuri (grootseil), 14 grootalamarsspuri, 15 grootülamarsspuri (grootülamarss-seil), 16 grootpraampuri (grootpraamseil), 17 grootroil, 18 groottriseil (prikipuri), 19 fokkroiltaak, 20 fokkpraamtaak, 21 sisekliivertaak, 22 fokktengtaak, 23 fokktaak, 24 groottaak, 25 groottengtaak, 26 grootpraamtaak, 27 grootroiltaak, 28 ühekordne fokkmarsspuri (ühekordne fokkmarss-seil), 29 ühekordne grootmarsspuri (ühekordne grootmarss-seil), 30 snaumast, 31 snaupuri, 32 fokkmast, 33 grootmast

MerLe, 1996; VE, 2006