Puurmani vald

Elanike arv (2010)  1845
Pindala  292,56 km2
Vallavanem  Rauno Kuus
Maakond Jõgevamaa

Puurmani vald asub Jõgevamaa edelaosas, keskus Puurmani alevikus, mis asub maakonna keskusest Jõgeva linnast 27 km, Tartust 38 km, Põltsamaalt 20 km ja Tallinnast 150 km kaugusel. Piirneb lõunast Tartu maakonna Laeva vallaga, põhjast ja läänest Jõgeva maakonna Põltsamaa vallaga ja idast Jõgeva, Palamuse ja Tabivere valdadega.

Asustus ja rahvastik

Lisaks Puurmani alevikule on vallas 12 küla. Kõige kaugemal valla keskusest asuvad Härjanurme, Jõune, Pööra ja Saduküla külad, mille seos Puurmani alevikuga on olnud ainult haldussidemete kaudu.

Vaata ka Puurmani valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Puurmani valla lääneosa paikneb Võrtsjärve madalikul, seal on ülekaalus metsa- ja sooalad (Põdrasoo ning Keelepera, Torni ja Umbusi raba kuuluvad Alam-Pedja looduskaitsealasse). Põhjaosa paikneb Kesk-Eesti lavamaal. Läbi valla voolab Pedja jõgi, millesse suubuvad Kaave, Umbusi ja Pikknurme jõgi. Kaitse all on Puurmani mõisa park (14,5 ha), Saduküla puuderühm (0,9 ha) ja Saduküla kooli park (3,3 ha), Söe arboreetum (osaliselt; 114 ha), Kursi põlispuude rühm (2,3 ha; Kirikuvälja külas) ja Liivoja puude rühm (0,9 ha; Pööra külas). Kaitstavaid looduse üksikobjekte on 4, sh Jaani-Hansu mänd.

Kirna matkarada Alam-Pedja looduskaitsealal

Vaatlustorn Kirna matkarajal

Pedja jõe luht

Ettevõtlus ja transport

Härjanurme kalatalu

Jahimaja Trofee Pedja jõe ääres

Põhilised tööandjad on põllumajandus- (OÜ Härjanurme Mõis, Sadukülas ja Puurmani Põllumajandusühistu, Puurmanis) ja metsamajandusettevõtted. Pikknurmes asub Riigimetsa Majandamise Keskuse Jõgevamaa metskonna keskus. Valla riigimaad haldavad Jõgevamaa metskonna Pikknurme, Laiuse ja Põltsamaa metsandik. Valla kirdeossa Pedja jõele rajatud tiikidel tegutseb suur ja moodne Härjanurme kala- ja vähikasvandus, puhkekompleksis Kalatalu Härjanurmes saab kala püüda ja kalapiknikku pidada. Kõigile huvilistele on ürituste läbiviimiseks avatud Kaitseliidu Jõgeva malevale kuuluv Kirna Õppekeskus. Majutusteenust pakuvad ka Jahimaja Trofee ja Kursi Jahiloss.

Valla territooriumi läbivad Tallinna–Tartu–Luhamaa (13,5 km ulatuses) ja Puurmani–Voldi–Uhmardu (18 km ulatuses) riigimaanteed.

Puurmani valla teemakaart

Puurmani vallamaja

Puurmani uus sild

  

Haridus ja kultuur

Kursi Maarja-Eliisabeti kirik

Haridus- ja kultuuriasutused (keskkool, põhikool ja raamatukogu) on Puurmanis ja Sadukülas.

Kursis kui kihelkonnakeskuses on Maarja-Eliisabeti kirik (ehitatud 1872) ja kalmistu, Sadukülas õigeusu Joosepi kirik (ehitati 1868, kogudus tegutses aastani 1965) ja kalmistu.

Ajalugu

Puurmani mõisa härrastemaja - Puurmani loss

Teated Kursi kihelkonna tekkimise kohta on pärit 13. sajandist. Kursi (Puurmani) ordulossi (Talkhof) nimetatakse esmakordselt seoses 1343. aasta rahvarahutustega. Kohanimi tuleneb endise ordumõisa Rootsi võimu aegsete omanike Buhrmeisterite perekonnanimest. Kursi kihelkonna Puurmani ja Härjanurme valla territooriumil oli neli mõisa: Puurmani, Härjanurme, Saduküla ja Kursi kirikumõis.

Puurmani vald oli aastani 1939. 1939–50 oli põhiliselt samades piirides Kursi vald, Puurmani vald ennistati 12. XII 1991.

Endise Utsali küla ümbrust (Alam-Pedja looduskaitsealal) kasutati 1970.–80. aastail lennuväepolügoonina.

EE 12, 2003; Jõgevamaa, 2009; muudetud 2011