Raamot, Jaan

Jaan Raamot

Jaan Raamot (9. VIII 1873 Vigala vald – 5. I 1927 Jäneda), põllumajandustegelane ja poliitik, Mari Raamoti abikaasa, dr. phil. (1905). Õppis 1899–1901 Königsbergi ülikoolis agronoomiat. Tegutses Venemaal piimanduse alal, täiendas end 1902–04 Kielis ja Leipzigis, tutvus piimanduse korraldusega Taanis ja Rootsis. Tuli 1905 Põltsamaale Eesti Aleksandrikooli põllutöökooliks korraldama, sattus seal 1906 karistussalkade kätte ja oli 6 kuud vanglas. Hiljem tegeles Viljandimaal põllumajandusega, propageeris piimakarjandust ja piimaühistute asutamist. Oli 1906–10 Eesti Aleksandrikooli põllutöökursuste õpetaja, 1908–10 ühtlasi Kõo mõisa valitseja ja põllutöökursuste õpetaja. Omandas 1910 Raadi vallas Sahkapuu talu, asutas seal 1911 koos M. Raamotiga kodumajanduskooli. Seitsme aasta jooksul omandas seal kutsehariduse 265 noort perenaist. 1912–17 Vene IV Riigiduuma liige. Oli 1917 Vene riigipanga komissar ja Soome ülemkomissari abi, hiljem Eesti Ajutise Valitsuse põllutöö- ja toitlusminister, hiljem ministri abi. 1917 ühines Eesti Maarahva Liiduga, temast sai selle tähtsamaid tegelasi. Oli oma partei esindajana esimese riigikaitsekomisjoni liige. Saksa okupatsiooni ajal toimus osa Ajutise Valitsuse istungeid Raamotite Roosikrantsi tänava korteris. Eesti Maapäeva ja Asutava Kogu liige. 1919 Eesti Agronoomide Seltsi asutajaid ja selle esimene esimees. 1920. aastate alguses tegeles äriga (vahendas kaupa Nõukogude Venemaale, hiljem oli kaubalaevade omanik). Juhatas aastast 1926 kuni surmani Jäneda põllutöökooli. Maetud Tallinna Siselinna kalmistule, haual on monument (Ferdi Sannamees, 1936).

Töid

  • Karjapidamise õpetus (1899)
  • Piimatalituse õpetus (1907)

Autasud

  • Vabadusristi III liigi 1. järk (1920)

Kirjandus

EE 14, 2000; muudetud 2011